Dostava in prevzem

Kupec blago prevzame v skladišču podjetja PC H.AND d.o.o., Ind. cona Trzin, Brezovce 10, 1236 Trzin, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do petka med 9:00 in 15:00 uro. V primeru lastnega prevzema lahko zahtevamo identifikacijo prevzemnika.

Dostava blaga je možna tudi preko različnih ponudnikov paketne distribucije (s katerimi imamo pogodbo), ki blago dostavijo do kupca v vseh krajih Slovenije. Ponudnika paketne distribucije lahko izbere PC H.AND d.o.o., na željo kupca pa ga lahko le-ta izbere sam. Nosilec stroškov dostave je kupec. Podjetje PC H.AND d.o.o. ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljavca (paketne distribucije).

Na željo kupca nudimo dostavo in priklop računalnika v Ljubljani in okolici po ceni 33,00 € brez DDV.

Dobavni rok

Večino proizvodov, ki so objavljeni v B2B spletni trgovini www.pchand.si, in jih imamo na zalogi, vam bomo izdobavili najkasneje v roku 24 do 48 ur po prejetem naročilu oz. plačilu. Podani dobavni roki ne vključujejo sobot, nedelj in praznikov, razen če ni posebej drugače dogovorjeno v pisni obliki. Lahko se zgodi, da celotne količine naročenih izdelkov kdaj ne bomo imeli na zalogi. V tem primeru bo skrbnik stranko o tem obvestil po telefonu ali elektronski pošti.

Dobavo računalniških sistemov PCH zagotavljamo v roku 3 do 7 dni po potrditvi naročila oz. plačilu.

PC H.AND d.o.o. si pridržuje pravico do podaljšanja dobavnega roka v primeru višje sile, za kar se štejejo požar, potres, poplave, vojne, stavke, neurja, prometni zastoji, državni ukrepi ali drugi nepredvidljivi dogodki, ki lahko dobavo naročenega blaga bistveno otežijo ali onemogočijo. Podjetje PC H.AND d.o.o. je dolžno o nastanku ali prenehanju višje sile nemudoma obvestiti stranko.

Poškodbe pri transportu

Stranka je pri prevzemu pošiljke dolžna pregledati njeno vsebino. S podpisom dobavnice stranka potrjuje količino in vrsto prevzetega blaga. Kasnejših reklamacij glede količine in vrste blaga ne upoštevamo. V primeru poškodb pošiljke je stranka dolžna celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) reklamirati pri dostavljavcu, ki je obvezan rešiti reklamacijo na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornost. O poškodbi pošiljke se obvesti tudi PC H.AND d.o.o.. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.