Pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja

Podjetje PC H.AND d.o.o. vam zagotavlja hitro dobavo, ugodne pogoje in vedno dosegljiv kontakt za dodatne informacije o produktih in storitvah, ki jih tržimo. Prav tako vam zagotavljamo varstvo vaših osebnih podatkov, ki nam jih boste posredovali pri registraciji in nakupu preko spletnega mesta.

Splošni pogoji poslovanja spletnega portala www.pchand.si so sestavljeni v skladu z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-1), s priporočili GZS in mednarodnimi kodeksi za poslovanje. Spletno mesto www.pchand.si upravlja podjetje PC H.AND d.o.o., katerega delovanje obravnavajo splošni pogoji poslovanja, pravice uporabnika ter poslovni odnos med podjetjem PC H.AND d.o.o. in kupcem. 

Slike na spletni strani www.pchand.si so lahko simbolične. Za morebitne napake se opravičujemo.

Prevzemanje odgovornosti

Podjetje PC H.AND d.o.o. bo s potrebno skrbnostjo pri oblikovanju spletnih strani poizkušalo zagotavljati točnost in ažurnost podatkov vsebovanih na teh spletnih straneh (identiteta podjetja, kontaktni naslovi, bistvene značilnosti blaga, cena in dostopnost izdelkov, pogoje dostave izdelka ali izvršitve naročila, način plačila in dostave, veljavnost ponudbe, itd.), vendar PC H.AND d.o.o. ne prevzema nikakršne odgovornosti o njihovi točnosti in celovitosti. Uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Podjetje PC H.AND d.o.o. si pridržuje pravico, da spremeni vsebino teh spletnih strani kadarkoli, na kakršenkoli način in ne glede na razlog, brez predhodnega opozorila. Podjetje PC H.AND d.o.o. ne prevzema odgovornosti za kakršnekoli posledice takih sprememb.

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh spletnih straneh, so v zakonsko dovoljenem okviru predmet avtorske zaščite ali druge oblike zaščite intelektualne lastnine. Dokumenti, objavljeni na teh spletnih straneh, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah in se ne smejo prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati v komercialne namene brez pisne odobritve podjetja PC H.AND d.o.o.. Blagovne znamke, ki se pojavljajo na teh straneh, so registrirane blagovne znamke in so v lasti družbe PC H.AND d.o.o oziroma njihovih pogodbenih partnerjev.

Niti družba PC H.AND d.o.o. niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletne strani www.pchand.si ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnega mesta in uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na teh spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Spletne strani vsebujejo tudi informacije in povezave s spletnimi stranmi tretjih oseb. Podjetje PC H.AND d.o.o. ni seznanjena s tekočo vsebino informacij vsebovanih na spletnih straneh omenjenih tretjih oseb in zato ne prevzema nobene odgovornosti za navedene informacije na teh straneh. Za morebitne napake na spletnem mestu www.pchand.si se opravičujemo. 

Zaupnost podatkov

Podatki, ki jih uporabnik posreduje preko obrazcev na spletnem mestu www.pchand.si ali kako drugače (po telefonu, preko e-pošte, itd.), so strogo zaupni in se obravnavajo v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Zakonom o varstvu potrošnikov. Podjetje PC H.AND d.o.o. jamči, da bodo na ta način zbrani podatki namenjeni izključno uporabi družbe PC H.AND d.o.o. in ne bodo predani v roke tretje osebe ali bili kakorkoli drugače zlorabljeni. 

Cene

Cene so objavljene v uradnem ceniku podjetja PC H.AND d.o.o.. Za cenik se upošteva objava cen na spletnem portalu www.pchand.si. Cene vseh objavljenih izdelkov in storitev v B2B spletnem portalu so prikazane v EUR in ne vsebujejo DDV. V kolikor določenega izdelka ni na zalogi, lahko pride do spremembe cene. Cene so informativnega značaja in se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. 

Plačilni pogoji 

 • Plačilo z gotovino in plačilnimi karticami
  Na sedežu našega podjetja lahko plačate z gotovino in plačilnimi karticami: BA/Maestro, Karanta, Eurocard/Mastercard in American Express.
 • Plačilo po predračunu (avans)
  Plačilo po predračunu pomeni, da račun poravnate na TRR podjetja: SI56-02309-0020054615 pred prejemom blaga. Plačilo lahko izvedete na osnovi prejetega elektronskega naročila - ponudbe oz. predračuna. Blago bo izdobavljeno oz. poslano po prejemu plačila na račun podjetja. Pri plačilu obvezno navedite sklicno številko, ki je navedena na ponudbi. Pri plačilu po predračunu lahko plačilna organizacija kupcu zaračuna stroške provizije v skladu s svojim poslovanjem.
 • Plačilo po računu (odlog)
  Pogodbeni partnerji so upravičeni do plačila po računu v dogovorjenem roku (po pogodbi) ali datumom, določenim na izdanem računu.
 • Plačilo po povzetju
  V kolikor se odločite, da vam naročeno blago dostavimo na dom ali katerikoli drug naslov v Sloveniji, boste blago plačali ob prevzemu. V tem primeru je možno le plačilo z gotovino, poravnati pa morate tudi stroške dostave.

Dobavni rok

Večino proizvodov, ki so objavljeni v B2C in B2B spletni trgovini www.pchand.si, in jih imamo na zalogi, vam bomo izdobavili najkasneje v roku 24 do 48 ur po prejetem naročilu oz. plačilu. Podani dobavni roki ne vključujejo sobot, nedelj in praznikov, razen če ni posebej drugače dogovorjeno v pisni obliki. Lahko se zgodi, da celotne količine naročenih izdelkov kdaj ne bomo imeli na zalogi. V tem primeru bo skrbnik stranko o tem obvestil po telefonu ali elektronski pošti.

Dobavo računalniških sistemov PCH zagotavljamo v roku 3 do 7 dni po potrditvi naročila oz. plačilu.

PC H.AND d.o.o. si pridržuje pravico do podaljšanja dobavnega roka v primeru višje sile, za kar se štejejo požar, potres, poplave, vojne, stavke, neurja, prometni zastoji, državni ukrepi ali drugi nepredvidljivi dogodki, ki lahko dobavo naročenega blaga bistveno otežijo ali onemogočijo. Podjetje PC H.AND d.o.o. je dolžno o nastanku ali prenehanju višje sile nemudoma obvestiti stranko.

Prevzem in dostava blaga

Kupec blago prevzame v skladišču podjetja PC H.AND d.o.o., Ind. cona Trzin, Brezovce 10, 1236 Trzin, in sicer vsak delovni dan, od ponedeljka do petka med 9:00 in 15:00 uro. V primeru lastnega prevzema lahko zahtevamo identifikacijo prevzemnika.

Dostava blaga je možna tudi preko različnih ponudnikov paketne distribucije (s katerimi imamo pogodbo), ki blago dostavijo do kupca v vseh krajih Slovenije. Ponudnika paketne distribucije lahko izbere PC H.AND d.o.o., na željo kupca pa ga lahko le-ta izbere sam. Nosilec stroškov dostave je kupec. Podjetje PC H.AND d.o.o. ne nosi odgovornosti za morebitne zamude s strani dostavljavca (paketne distribucije).

Na željo kupca nudimo dostavo in priklop računalnika v Ljubljano ali okolico po ceni 33,00 € brez DDV.

Poškodbe pri transportu

Stranka je pri prevzemu pošiljke dolžna pregledati njeno vsebnost. S podpisom dobavnice stranka potrjuje količino in vrsto prevzetega blaga. Kasnejših reklamacij glede količine in vrste blaga ne upoštevamo. V primeru poškodb pošiljke je stranka dolžna celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) reklamirati pri dostavljavcu, ki je obvezan rešiti reklamacijo na svoje stroške, če se mu dokaže odgovornost. O poškodbi pošiljke se obvesti tudi PC H.AND d.o.o.. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo. 

Garancija 

Vsi izdelki, ki jih trži podjetje PC H.AND d.o.o. imajo garancijo uvoznika oziroma proizvajalca ter zagotovljeno servisiranje in rezervne dele v Sloveniji. Za kupljeno blago veljajo splošni garancijski pogoji in določbe v prilogi posameznega blaga. Dobavnica velja kot garancijski list, če garancijski list ni priložen ob dobavi. PC H.AND d.o.o. zagotavlja, da naprave ob odpremi nimajo konstrukcijskih, proizvodnih, materialnih ali funkcijskih napak.

V primeru okvare izdelka se obrnite na pooblaščenega serviserja. Vse napake nastale v okviru garancijske dobe mora kupec sporočiti oz. prijaviti pooblaščenemu serviserju v pisni ali elektronski obliki z reklamacijskim zapisnikom. Napaka mora biti jasno in nedvoumno opisana na reklamacijskem zapisniku. Stranka mora ob uveljavljanju garancije pooblaščenemu serviserju dostaviti z opremo tudi garancijski list in dobavnico, kjer je naveden datum izdobave, serijska številka in garancijski čas za posamezen artikel. 

Podaljšan lastninski pridržek

Blago je v lasti podjetja PC H.AND d.o.o. vse do poravnave vseh obveznosti s strani kupca.

Škoda

Podjetje PC H.AND d.o.o. ne odgovarja:

 • Za okvare, nastale zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile (napetostni sunek, strela, itd.).
 • Če je v izdelek posegala nepooblaščena oseba ali če je ugotovljeno, da je kdo posegal v izdelek brez našega pisnega dovoljenja pri spremembah na aparatu.
 • Pri nestrokovnem dodajanju konstrukcijskih sklopov, samovoljnem ožičenju elementov kot so stikala, potenciometri, vtiči, itd.
 • Pri uporabi drugih elementov, ki originalno ne spadajo k aparatu.
 • Pri poškodbah zaradi poseganja tujih oseb.
 • Pri priklopu na napačno napetost ali vrsto toka.
 • Pri napačnem upravljanju ali poškodbah zaradi malomarnega ravnanja. 

Končne določbe

Nesoglasja ali spore, ki bi nastali s tolmačenjem ali izvajanjem pogojev poslovanja podjetja PC H.AND d.o.o. bosta partnerja reševala sporazumno. V primeru, da sporazuma ni možno doseči, je pristojno sodišče v Ljubljani, za presojo zadeve pa je relevantno pravo Republike Slovenije. Če bi bile katere določbe teh pogojev poslovanja delno neveljavne ali pomanjkljive, to ne poseže v vsebino preostalih določb.

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na telefonu: 01/5300 800 ali na naslovu elektronske pošte: info@pchand.si