Podjetje

 

Zgodovina

Vse od naše ustanovitve leta 1989 podjetje PC H.AND d.o.o. zaznamujeta dinamičen razvoj. S centralizirano organiziranim vodenjem podjetja in veliko prilagodljivostjo na tržne spremembe ohranjamo visoko stopnjo zaupanja med partnerji, katerih število se stalno povečuje.

Z šestnajst (16) redno zaposlenimi smo relativno majhen kolektiv, kar nam zagotavlja izjemno fleksibilnost in prilagodljivost različnim tržnim situacijam.

 

Vizija in poslanstvo

Temeljne vrednote našega podjetja, ki smo jim zavezani od vsega začetka in jim bomo tudi v prihodnosti, so znanje, inovativnost, hitra odzivnost ter sposobnost prilagajanja različnim potrebam na trgu. Tako do svojih dobaviteljev kot tudi do kupcev vzdržujemo partnerski odnos. V tem duhu pristopamo do vseh naših potencialnih partnerjev, saj smo prepričani, da le takšen način vodi k dolgoročnemu vzajemnemu sodelovanju in zadovoljstvu.

Stremimo h kakovosti poslovanja, izdelkov in storitev, zato tudi pri zaznavanju novih tržnih priložnosti dajemo prednost hitremu in strokovnemu odzivu. Novih tržnih priložnosti se lotevamo temeljito, s čimer lahko gradimo na strokovnem zaupanju naših partnerjev tako na nabavni kot tudi na prodajni ravni.

Naš cilj je nenehno povečevati poslovno uspešnost in učinkovitost, strankam pa omogočiti najsodobnejšo tehnologijo ter kakovostne in zanesljive rešitve ter storitve. Z nadgrajevanjem znanja za ustrezno svetovanje našim strankam odgovarjamo na vse bolj pomembno vlogo informacijskih tehnologij v domačih in poslovnih okoljih. Znanje predstavlja neprecenljivo vrednoto in ima pomemben vpliv tudi na osebnostni razvoj posameznika, zato ga spodbujamo na vseh ravneh poslovanja.

 

Vpetost v okolje

 V podjetju PC H.AND d.o.o. verjamemo v delitev našega uspeha. Vpetost v lokalna okolja povečuje našo družbeno odgovornost in skrb za prihodnost. V skladu s politiko podjetja in družbeno odgovornostjo podjetje sodeluje tudi pri mnogih pokroviteljstvih in donatorstvih. Naši prispevki skupnosti so le del naših celotnih prizadevanj in so osredotočeni predvsem na pomoč skupnostim skozi dobrodelne akcije.

Skrb za okolje je za nas velikega pomena, zato imamo izdelano natančno okoljevarstveno politiko, vključeni pa smo tudi v kolektivne sheme ravnanja z odpadno embalažo in odpadno električno ter elektronsko opremo. V ta namen našim strankam ob nakupu nove opreme omogočamo brezplačen prevzem in ustrezno ravnanje s staro opremo.

 

Znanje in zaposleni

Znanje je temelj uresničevanja naše vizije, zato verjamemo vanj in ga spodbujamo. Vsem zaposlenim v PC H.AND-u je skupna želja po znanju in napredku. Zaradi zelo hitrega razvoja IT-panoge strokovno znanje zaposlenih širimo z nenehnim internim in zunanjim izobraževanjem. Izbor izobraževanj in usposabljanj prepuščamo tudi samim zaposlenim. Del tega procesa so tudi obiski strokovnih sejmov in prireditev ter strokovna službena potovanja.

Vsem zaposlenim ponujamo prijetno in spodbudno delovno okolje z možnostjo osebnega razvoja, v katerem se dobro počutijo. Na voljo imajo najsodobnejšo informacijsko opremo, pri ustvarjanju ugodnih delovnih pogojev pa sodelujemo tudi z zunanjimi strokovnimi in svetovalnimi organizacijami.

 

Partnerstva

Kot uvoznik in prodajalec pri Pchandu na slovenskem trgu zastopajo svetovno priznana podjetja, kot so: PHILIPS, AOC, BUFFALO, MIKROTIK, SAPPHIRE, ZOTAC, ERGOTRON, MEMORYSOLUTION, 3M MICROTOUCH, FSP, I-GOTU in TREZOR ter so že vrsto let uspešen poslovni partner podjetij Microsoft, Intel, HP, Fujitsu, Cisco Systems, Panasonic, Epson, Canon, Lenovo in Toshiba.

Program računalniške ter avdio-video opreme dopolnjujejo z zastopanjem in prodajo pisarniške opreme INTIMUS.